Sonoda Form Guide

Friday, 12th July 2019

Track Map

Track Details for SONODA

  Direction: 
Clockwise

Track/Weather

Trainer
W
W%
P
P%
S
JPY ¥
W
W%
P
P%
S
JPY ¥
 AKIHIRO INADA  3  6%  10  20%  50 24.2K  14  4%  65  19%  350 140.8K
 AKIHIRO TAMURA  5  10%  13  26%  50 47.9K  23  7%  91  26%  350 252.8K
 ASAO SUMIYOSHI  3  6%  17  34%  50 96.8K  37  11%  123  35%  350 673.1K
 HIDEYUKI MATSUHIRA  5  10%  15  30%  50 308K  29  8%  82  23%  350 636.4K
 HIROAKI WATASE  7  14%  22  44%  50 101.1K  46  13%  124  35%  350 494.1K
 HIROKI MINAMI  3  6%  9  18%  50 54.6K  34  10%  80  23%  350 349.3K
 HIRONORI YAMAMOTO  0  0%  3  6%  50 6.3K  5  1%  35  10%  350 60.4K
 HIROYUKI YAMAGUCHI  2  4%  13  26%  50 39.6K  14  4%  66  19%  350 193.2K
 IKKOO TANAKA  13  26%  23  46%  50 120.7K  63  18%  153  44%  350 560.6K
 JIRO UEDA  1  2%  8  16%  50 31.5K  11  3%  63  18%  350 135.5K
 KAZUHIRO CHONAN  6  12%  10  20%  50 61K  35  10%  102  29%  350 335.5K
 KAZUYA SAKAMOTO  9  18%  19  38%  50 115.6K  51  15%  122  35%  350 499.4K
 KOJI OBAYASHI  8  16%  21  42%  50 67K  53  15%  145  41%  350 389.5K
 KOSAKU HORI  6  12%  19  38%  50 73.9K  32  9%  113  32%  350 326.1K
 MAKOTO ORITA  1  2%  8  16%  50 17K  15  4%  68  19%  350 177.7K
 MASAHIRO KITANO  7  14%  22  44%  50 76.8K  45  13%  132  38%  350 444.4K
 MASAMICHI KASHIHARA  11  22%  24  48%  50 190.8K  85  24%  173  49%  350 1055.2K
 MASASHI ATARASHI  12  24%  24  48%  50 376.4K  113  32%  199  57%  350 1927.7K
 MASAYA KOMURA  2  4%  6  12%  50 19.2K  14  4%  65  19%  350 212K
 MASAYOSHI MOZAKI  4  8%  14  28%  50 51.3K  28  8%  95  27%  350 263.2K
 MICHIO TANAKA  5  10%  16  32%  50 54.5K  46  13%  127  36%  350 443.1K
 MITSUAKI TAMAGAKI  5  10%  11  22%  50 40.8K  65  19%  135  39%  350 483.4K
 MORIYUKI NISHIMURA  0  0%  4  8%  50 6K  9  3%  43  12%  350 106.6K
 MOTOHIRO KOMA  6  12%  26  52%  50 88.3K  34  10%  132  38%  350 484.2K
 NAOYUKI MIYAKE  1  2%  4  8%  50 9.7K  9  3%  47  13%  350 112.5K
 NORIHIKO HIRAMATSU  5  10%  16  32%  50 73.4K  38  11%  123  35%  350 548.1K
 NORIO TANAKA  5  10%  21  42%  50 117.9K  50  14%  160  46%  350 1064.6K
 RYOHEI HORI  6  12%  19  38%  50 87.4K  51  15%  121  35%  350 622.8K
 RYOJI HORI  5  10%  13  26%  50 68.5K  22  6%  78  22%  350 367.7K
 SATOSHI MATSUURA  5  10%  16  32%  50 44.2K  45  13%  164  47%  350 492.3K
 SEIJIRO IKARI  1  2%  11  22%  50 42.7K  34  10%  108  31%  350 416.6K
 SHINICHIRO SAIKA  3  6%  9  18%  50 43.6K  35  10%  100  29%  350 354.7K
 SHINOBU NODA  4  8%  12  24%  50 99K  27  8%  92  26%  350 307.5K
 SHOZO OISHI  2  4%  12  24%  50 23.6K  17  5%  96  27%  350 189.5K
 SUMIO ARIMA  10  20%  18  36%  50 79.6K  58  17%  134  38%  350 558.2K
 TADAAKI HASHIMOTO  7  14%  18  36%  50 133.7K  64  18%  136  39%  350 1177.5K
 TAKAHIRO ARAI  3  6%  18  36%  50 141.3K  47  13%  145  41%  350 1272.6K
 TAKAMASA SUWA  5  10%  16  32%  50 77.2K  42  12%  116  33%  350 474.3K
 TAKAO KURODA  7  14%  12  24%  50 40.1K  24  7%  88  25%  350 205.5K
 TAKESHI KIMURA  4  8%  18  36%  50 83.9K  16  10%  54  34%  161 269.3K
 TAKESHI NAKATSUKA  4  8%  16  32%  50 71.7K  25  7%  101  29%  350 299.5K
 TETSUHARU KURIBAYASHI  2  4%  12  24%  50 31.9K  18  5%  80  23%  350 230.4K
 TOMOTAKA MORISAWA  13  26%  26  52%  50 113.5K  66  19%  181  52%  350 683.2K
 TOSHIFUMI OYAMA  3  12%  8  33%  24 30.6K  3  12%  8  33%  24 30.6K
 TOSHIKAZU OKADA  1  2%  17  34%  50 25.8K  20  6%  75  21%  350 184.1K
 TOSHITERU KUNISAWA  1  2%  12  24%  50 20.5K  31  9%  87  25%  350 215K
 TRAINER 15  0  0%  0  0%  8 2.8K  0  0%  0  0%  8 2.8K
 TSUYOSHI KOMAKI  11  22%  27  54%  50 127K  34  10%  128  37%  350 427K
 TSUYOSHI OBARU  2  4%  6  12%  50 21.4K  17  5%  51  15%  350 237K
 YOSHIHIKO IIDA  7  14%  24  48%  50 77.5K  61  17%  168  48%  350 650.3K
No dual acceptances found for this meeting.
Race
Scratchings
Race
Tab
Horse
Date
Course
Class
Date
Rail Information
SOT
Races
Runners
 11 Jul 2019    

R1 - R7 GOOD

|

R8 - R12 SLOPPY

 12  119
 10 Jul 2019    

R1 - R12 FAST

 12  124
 05 Jul 2019    

R1 - R11 SLOPPY

 11  104
 04 Jul 2019    

R1 - R11 M

 11  103
 03 Jul 2019    

R1 - R12 SLOPPY

 12  116
 28 Jun 2019    

R1 - R11 SLOPPY

 11  109
 27 Jun 2019    

R1 - R7 SLOPPY

|

R8 - R12 M

 12  125
 26 Jun 2019    

R1 - R12 FAST

 12  131
 21 Jun 2019    

R1 - R12 FAST

 12  118
 20 Jun 2019    

R1 - R12 FAST

 12  118
 19 Jun 2019    

R1 - R12 FAST

 12  115
 14 Jun 2019    

R1 - R8 FAST

|

R9 - R12 GOOD

 12  114
Sire
L50
L350
W
W%
P
P%
S
$PM
W
W%
P
P%
S
$PM
 
 A SHIN FORWARD (USA) 4 8% 10 20% 50 $87,754 47 13% 115 33% 50 $1,005,819
 ADMIRE MOON (JPN) 5 10% 17 34% 50 $360,690 32 9% 100 29% 50 $2,015,968
 AFLEET (CAN) 4 8% 16 32% 50 $34,631 22 6% 78 22% 50 $285,002
 AGNES DIGITAL (USA) 8 16% 20 40% 50 $324,233 42 12% 119 34% 50 $1,953,770
 AGNES FLIGHT (JPN) 1 2% 7 14% 50 $28,949 25 7% 86 25% 50 $392,484
 AMMIRARE (JPN) 2 4% 8 16% 50 $53,984 17 5% 66 19% 50 $456,511
 APOLLO KINGDOM (USA) 5 10% 17 34% 50 $133,088 25 7% 100 29% 50 $853,666
 BAGO (FR) 7 14% 18 36% 50 $129,716 36 10% 110 31% 50 $2,179,152
 BLACK TIDE (JPN) 6 12% 17 34% 50 $354,169 35 10% 101 29% 50 $1,809,025
 BUBBLE GUM FELLOW (JPN) 2 4% 6 12% 50 $16,217 22 6% 94 27% 50 $409,111
 CANFORD CLIFFS (IRE) 8 16% 16 32% 50 $165,404 38 11% 116 33% 50 $1,196,294
 CAPE CROSS (IRE) 6 12% 15 30% 50 $181,248 48 14% 132 38% 50 $1,346,676
 CASINO DRIVE (USA) 6 12% 17 34% 50 $257,886 39 11% 110 31% 50 $2,011,306
 CHARISMATIC (USA) 1 2% 8 16% 50 $32,324 14 4% 61 17% 50 $238,310
 CHERRY CROWN (JPN) 5 10% 14 28% 50 $81,391 20 6% 79 23% 50 $506,593
 COMMANDS (AUS) 9 18% 19 38% 50 $285,486 45 13% 100 29% 50 $1,557,370
 COMPANY (JPN) 5 10% 12 24% 50 $161,764 18 5% 83 24% 50 $1,102,679
 DAITAKU RIVA (JPN) 0 0% 2 4% 50 $53,388 23 7% 76 22% 50 $1,061,735
 DAIWA MAJOR (JPN) 5 10% 9 18% 50 $446,453 22 6% 88 25% 50 $3,223,397
 DEEP BRILLANTE (JPN) 3 6% 7 14% 50 $189,349 36 10% 88 25% 50 $2,359,493
 EISHIN FLASH (JPN) 7 14% 12 24% 50 $436,390 35 10% 86 25% 50 $2,119,073
 FANTASTIC LIGHT (USA) 2 4% 9 18% 50 $32,667 23 7% 84 24% 50 $385,626
 FASLIYEV (USA) 8 16% 15 30% 50 $78,756 41 12% 100 29% 50 $2,322,400
 FOURTY NINERS SON (USA) 1 2% 4 8% 50 $40,270 19 5% 55 16% 50 $519,195
 FRENCH DEPUTY (USA) 3 6% 13 26% 50 $137,080 33 9% 100 29% 50 $1,477,470
 FURIOSO (JPN) 6 12% 16 32% 50 $166,371 35 10% 107 31% 50 $1,808,127
 GINZA GREEN GRASS (JPN) 1 4% 2 7% 27 $22,716 1 4% 2 7% 27 $22,716
 GOD'S OWN (AUS) 4 8% 10 20% 50 $59,272 29 8% 73 21% 50 $560,288
 GOLD HALO (JPN) 4 8% 21 42% 50 $93,756 37 11% 118 34% 50 $1,099,286
 HARBINGER (GB) 1 2% 10 20% 50 $239,003 25 7% 87 25% 50 $2,942,545
 HEART'S CRY (JPN) 5 10% 15 30% 50 $781,462 34 10% 96 27% 50 $6,045,531
 HIRUNO D'AMOUR (JPN) 1 2% 11 22% 50 $44,482 24 7% 82 23% 50 $408,312
 I'LL HAVE ANOTHER (USA) 8 16% 20 40% 50 $675,150 42 12% 107 31% 50 $2,645,200
 JUNGLE POCKET (JPN) 3 6% 10 20% 50 $198,626 23 7% 80 23% 50 $1,556,905
 KANE HEKILI (JPN) 7 14% 12 24% 50 $413,620 42 12% 99 28% 50 $1,916,350
 KING HALO (JPN) 2 4% 9 18% 50 $73,640 31 9% 100 29% 50 $1,006,270
 KING KAMEHAMEHA (JPN) 6 12% 14 28% 50 $789,917 36 10% 113 32% 50 $5,595,187
 KINSHASA NO KISEKI (AUS) 1 2% 9 18% 50 $223,690 26 7% 104 30% 50 $2,541,371
 KUROFUNE (USA) 3 6% 12 24% 50 $311,791 25 7% 90 26% 50 $2,878,133
 LOHENGRIN (JPN) 4 8% 10 20% 50 $138,064 23 7% 73 21% 50 $847,043
 LORD KANALOA (JPN) 8 16% 18 36% 50 $959,867 49 14% 119 34% 50 $6,020,502
 LORD ULTIMA (USA) 9 18% 20 40% 50 $275,154 35 10% 102 29% 50 $1,371,033
 MARUKA SHENCK (JPN) 1 2% 6 12% 50 $44,163 28 8% 75 21% 50 $464,913
 MATSURIDA GOGH (JPN) 4 8% 12 24% 50 $140,748 24 7% 77 22% 50 $983,831
 MEISHO BOWLER (JPN) 3 6% 9 18% 50 $64,718 26 7% 89 25% 50 $1,209,720
 MEISHO SAMSON (JPN) 3 6% 13 26% 50 $119,686 24 7% 91 26% 50 $1,358,689
 MONTEROSSO (GB) 7 14% 15 30% 50 $128,018 51 15% 122 35% 50 $1,686,586
 NAKAYAMA FESTA (JPN) 5 10% 13 26% 50 $46,545 16 5% 64 18% 50 $452,063
 NOVELLIST (IRE) 9 18% 22 44% 50 $461,596 46 13% 119 34% 50 $2,476,592
 ORFEVRE (JPN) 6 12% 12 24% 50 $218,106 35 10% 101 29% 50 $3,419,566
 PAS DE TROIS (JPN) 8 16% 13 26% 50 $44,458 24 7% 72 21% 50 $850,639
 PRECISE END (USA) 6 12% 19 38% 50 $241,903 41 12% 100 29% 50 $1,050,971
 PYRO (USA) 2 4% 13 26% 50 $434,405 30 9% 103 29% 50 $2,596,607
 ROSES IN MAY (USA) 5 10% 15 30% 50 $120,368 38 11% 103 29% 50 $1,320,512
 SHANGHAI BOBBY (USA) 7 14% 20 40% 50 $3,875 42 12% 117 34% 50 $773,258
 SILPORT (JPN) 5 10% 16 32% 50 $130,819 33 11% 101 32% 50 $842,827
 SINISTER MINISTER (USA) 11 22% 17 34% 50 $214,788 47 13% 112 32% 50 $1,838,067
 SMART FALCON (JPN) 5 10% 19 38% 50 $337,944 43 12% 116 33% 50 $1,876,023
 SMART STRIKE (CAN) 5 10% 25 50% 50 $74,858 43 12% 128 37% 50 $2,635,518
 SONG OF WIND (JPN) 4 8% 22 44% 50 $150,423 25 7% 118 34% 50 $607,188
 SOUTH VIGOROUS (USA) 7 14% 17 34% 50 $202,515 45 13% 123 35% 50 $2,230,479
 STATUE OF LIBERTY (USA) 9 18% 19 38% 50 $572,243 42 12% 109 31% 50 $1,766,984
 STAY GOLD (JPN) 3 6% 10 20% 50 $646,162 32 9% 102 29% 50 $5,314,749
 STERLING ROSE (JPN) 1 2% 15 30% 50 $75,490 38 11% 98 28% 50 $798,563
 STRONG RETURN (JPN) 7 14% 15 30% 50 $281,132 31 9% 98 28% 50 $1,525,655
 SUNRISE PEGASUS (JPN) 4 8% 18 36% 50 $259,310 23 7% 90 26% 50 $1,365,900
 SYMBOLI KRIS S (USA) 5 10% 12 24% 50 $160,124 38 11% 109 31% 50 $1,400,709
 TAIKI SHUTTLE (USA) 8 16% 16 32% 50 $283,172 32 9% 86 25% 50 $1,577,317
 TANINO GIMLET (JPN) 4 8% 14 28% 50 $248,248 31 9% 105 30% 50 $1,277,970
 TIME PARADOX (JPN) 0 0% 13 26% 50 $85,622 23 7% 92 26% 50 $1,361,267
 TO THE GLORY (JPN) 11 22% 26 52% 50 $331,950 35 10% 103 29% 50 $1,897,108
 TOSEN JORDAN (JPN) 2 4% 14 28% 50 $99,692 25 7% 81 23% 50 $749,916
 TRANSCEND (JPN) 4 8% 13 26% 50 $288,565 36 10% 103 29% 50 $2,475,198
 TURTLE BOWL (IRE) 7 14% 14 28% 50 $176,556 31 9% 95 27% 50 $1,411,219
 VERMILION (JPN) 3 6% 12 24% 50 $77,647 34 10% 91 26% 50 $726,719
 WORKFORCE (GB) 2 4% 11 22% 50 $195,987 22 6% 85 24% 50 $2,065,332
 ZENNO ROB ROY (JPN) 3 6% 17 34% 50 $227,939 34 10% 104 30% 50 $1,459,670
Race
Horse
Price Money
  Race 1   LOVER SOUL  $37,538
    HOPE IN THE SKY  $33,308
    T M MAHO  $17,737
    LOCK KEEPER  $14,625
    KYOWA IKAZUCHI  $12,815
  Race 2   WING KAIYU  $66,750
    GREAT RENOWN  $55,250
    SPRING BLEND  $49,364
    ADEJO  $40,304
    NISHINO HOKUSAI  $29,300
  Race 3   KENTO HOPE  $142,800
    NO SPEEDING  $64,095
    COSMO MIKUNIGURO  $46,043
    CHIME CROWN  $30,571
    DERMA KURANOSUKE  $28,577
  Race 4   A SHIN MAYBEL  $256,667
    RADIO TAISO  $175,000
    SPRING NOTE  $94,833
    DENKO STEEL  $65,235
    CLARTE DIO  $54,214
  Race 5   DAIMEI SUZU  $481,818
    A SHIN FOR YOU  $108,000
    KOKOROKO  $22,500
    BREEZY  $17,826
    FUKUNO SUNDAY  $16,238
  Race 6   KANOYA PARITY  $76,722
    FLAN  $29,391
    URBAN STAR  $28,684
    INDIAN RECORD  $26,250
    V CASTER  $23,087
  Race 7   ATEN CALL  $498,083
    A SHIN TOKEN  $400,000
    CHABUDAI GAESHI  $87,000
    WIND FESTA  $75,875
    BLUE BELL FIGHT  $66,700
  Race 8   MIKKI GARDEN  $104,556
    GORDIAS  $100,000
    CHERRY ATLAS  $100,000
    MIGNONNE  $79,824
    DEAR VYBOR  $56,350
  Race 9   HOYO QUEEN  $247,000
    TSUJI RAPIDEZ  $130,500
    MEISHO RUTILE  $95,222
    ARTISTA  $85,733
    ISA CHIL RYOMA  $70,050
  Race 10   NARITA MINISTER  $357,143
    TAGANO TIGHT  $266,667
    EMPATHY  $265,000
    AGNES LE COLLIER  $152,333
    WAKINO HAGAKURE  $135,889
  Race 11   BEL REEF  $312,000
    BUSINESSLIKE  $232,167
    LOGI CARROLL  $215,389
    UNE AUTRE BELLE  $189,750
    MANAGARMR  $154,455
  Race 12   LATINO HEAT  $224,167
    MIO PLANET  $139,143
    CONDOR NO YUME  $126,667
    HAWAIIAN DANCER  $121,778
    MAYA LUCE  $81,500
Jockey
LSeq
W
W%
P
P%
S
JPY ¥
W
W%
P
P%
S
JPY ¥
DAICHI MATSUKI  1 9 18% 17 34% 50 79.9K 29 8% 81 23% 350  451.1K
HIBIKI ISHIDO  11 2 4% 6 12% 50 24.9K 22 6% 77 22% 350  226.3K
HISASHI ITANO  7 3 6% 11 22% 50 37.5K 18 5% 89 25% 350  257.2K
KAZUMA OKAKI  38 1 2% 12 24% 50 37.1K 16 5% 82 23% 350  219.7K
KAZUYUKI WATASE  1 8 16% 17 34% 50 50.1K 25 7% 74 21% 350  350K
KENTA SUGIURA  10 4 8% 14 28% 50 78.3K 27 8% 98 28% 350  542.9K
KOICHI TAKAHATA  64 0 0% 6 12% 50 7.4K 9 3% 39 11% 350  75.2K
KOSUKE MATSUMOTO  24 4 8% 13 26% 50 32.6K 14 4% 70 20% 350  176.4K
MANABU TANAKA  17 11 22% 24 48% 50 142.2K 72 21% 183 52% 350  950K
NAO KIMOTO  7 3 6% 10 20% 50 29K 3 4% 14 18% 76  34.8K
OSAMU SHIMOHARA  4 9 18% 26 52% 50 108.1K 75 21% 170 49% 350  1095.8K
S KAWAHARA  7 5 10% 12 24% 50 79.2K 37 11% 114 33% 350  529.9K
SENICHI TERACHI  16 2 4% 10 20% 50 27.2K 16 5% 80 23% 350  162.5K
SHINGO OYAMA  6 9 18% 20 40% 50 99K 39 11% 117 33% 350  500.1K
SHINYA NISHIKAWA  24 3 6% 6 12% 50 19.6K 24 7% 80 23% 350  171.2K
SHUHEI KOTANI  0 5 10% 9 18% 50 32.3K 28 8% 83 24% 350  221.3K
SHUNYA HASEBE  1 8 16% 20 40% 50 85.9K 24 7% 74 21% 350  241.8K
TAKANORI NAGAI  21 4 8% 14 28% 50 52.3K 22 6% 79 23% 350  253K
TAKASHI NAKATA  0 3 6% 11 22% 50 37.2K 22 6% 81 23% 350  305.3K
TATSUYA TAKEMURA  2 3 6% 9 18% 50 49.3K 20 6% 73 21% 350  253.3K
TOMOHIRO SASADA  1 4 8% 14 28% 50 97.3K 36 10% 103 29% 350  634.6K
TOMOHIRO YOSHIMURA  4 9 18% 21 42% 50 89.3K 91 26% 194 55% 350  1203.7K
TOYOKAZU TANO  36 3 6% 15 30% 50 59.6K 30 9% 95 27% 350  320.8K
WATARU HIROSE  38 2 4% 12 24% 50 33.8K 21 6% 97 28% 350  267.9K
YUTA YAMADA  14 3 6% 13 26% 50 39.2K 21 6% 86 25% 350  302K
Race
Horse
Org Jockey
Current Jockey
Race
Tab
Horse
Gear Changes
Race
Tab
Horse
Last Start Stewards Reports
Race
  Race 1

$ Lock Keeper ,

$ Kyowa Ikazuchi ,

$ Clean Chance ,

$ Saturday Sunday ,

$ Lover Soul ,

$ Danceable ,

$ A Shin Kokoro ,

$ Hope In The Sky ,

$ T M Maho ,

$ Benedetta ,

  Race 2

$ Seiun Siva ,

$ Mi Na Zuru ,

$ Kindness ,

$ Adejo ,

$ Queen Thonella ,

$ Great Renown ,

$ Wing Kaiyu ,

$ Zeralda ,

$ Nishino Hokusai ,

$ Spring Blend ,

  Race 3

$ Vaga Luna ,

$ Meisho Bacchus ,

$ Lucky Lord ,

$ Derma Kuranosuke ,

$ Cosmo Mikuniguro ,

$ Kento Hope ,

$ June Brasilier ,

$ No Speeding ,

$ Second Impact ,

$ Chime Crown ,

  Race 4

$ Anna Maria ,

$ A Shin Maybel ,

$ Clarte Dio ,

$ Meisho Ontake ,

$ Mozu Sutofura ,

$ Spring Note ,

$ Denko Steel ,

$ Parc Ferme ,

$ Tokei Heizo ,

$ Radio Taiso ,

  Race 5

$ Daimei Suzu ,

$ A Shin For You ,

$ Last Drama ,

$ King Ichihime ,

$ Fukuno Sunday ,

$ Breezy ,

$ Kokoroko ,

$ Brave Bio ,

$ Rain Moon ,

$ Grand Vega ,

  Race 6

$ V Caster ,

$ Snark Angel ,

$ Meiner Juniper ,

$ Kanoya Parity ,

$ Water Tune ,

$ Win Sakuyahime ,

$ Urban Star ,

$ Indian Record ,

$ Rondeau Joyeux ,

$ Flan ,

  Race 7

$ Tomiken Premio ,

$ Shunya ,

$ Regina Di Luce ,

$ Wind Festa ,

$ Aten Call ,

$ Blue Bell Fight ,

$ M Z N One ,

$ Bochibochi ,

$ Chabudai Gaeshi ,

$ A Shin Token ,

  Race 8

$ Gordias ,

$ Sunrise Cologne ,

$ Mikki Garden ,

$ Salvador Sakura ,

$ Cherry Atlas ,

$ Come On Runrun ,

$ Dear Vybor ,

$ Festivalo ,

$ Mignonne ,

$ Battle Medalist ,

  Race 9

$ Komehachi Kun ,

$ Melos ,

$ Lescopainshallowee ,

$ Accenti ,

$ Tsuji Rapidez ,

$ Meisho Rutile ,

$ Angel Idol ,

$ Artista ,

$ Isa Chil Ryoma ,

$ Hoyo Queen ,

  Race 10

$ Narita Minister ,

$ Wakino Hagakure ,

$ Tagano Tight ,

$ Empathy ,

$ Agnes Le Collier ,

  Race 11

$ Managarmr ,

$ Meisho Tigre ,

$ Bel Reef ,

$ Himino Otaka ,

$ Osumi Mars ,

$ Satono Masamune ,

$ Logi Carroll ,

$ Businesslike ,

$ Tiger House ,

$ Une Autre Belle ,

$ A Shin Legacy ,

$ God Barows ,

  Race 12

$ Monde Lumiere ,

$ Maya Luce ,

$ Hawaiian Dancer ,

$ Dia Phantom ,

$ Cho Koi Koi ,

$ Star Of Veil ,

$ Condor No Yume ,

$ Latino Heat ,

$ Mio Planet ,