Urawa Form Guide

Tuesday, 23rd February 2021

Track Map

Track Details for URAWA

  Straight: 
200m
  Circumference: 
1200m
  Direction: 
Anti-Clockwise

Track/Weather

Trainer
W
W%
P
P%
S
JPY ¥
W
W%
P
P%
S
JPY ¥
 EIKICHI GOBO  3  6%  9  18%  50 78.4K  24  7%  77  22%  350 672.5K
 H SASAKI  4  8%  13  26%  50 173.2K  35  10%  112  32%  350 2046.7K
 HIDEO KUBO  6  12%  15  30%  50 214.8K  29  8%  99  28%  350 1049.3K
 HIKARU YAMAKOSI  5  10%  11  22%  50 127.7K  12  3%  47  13%  350 511.3K
 HIROAKI KAWAZU  3  6%  9  18%  50 108.8K  24  7%  90  26%  350 1402.2K
 HIROHITO NOGUCHI  6  12%  15  30%  50 130.4K  17  6%  62  23%  272 531.7K
 HIROKI ZAKURO  2  4%  11  22%  50 66.7K  15  4%  75  21%  350 547.9K
 HIROMI YAMAZAKI  4  8%  15  30%  50 182.5K  31  9%  103  29%  350 1468.6K
 HIRONORI UNOKI  4  8%  16  32%  50 132K  27  8%  89  25%  350 935.5K
 HIROSHI TAKAMI  3  6%  7  14%  50 156K  30  9%  101  29%  350 1815.4K
 HIROTSUGU OZAWA  5  10%  16  32%  50 214.4K  35  10%  123  35%  350 1402.8K
 ISAMU KUBO  1  2%  4  8%  50 38.5K  14  4%  72  21%  350 644.5K
 ISAO SASAKI  2  4%  12  24%  50 123.6K  16  5%  73  21%  350 827.1K
 JUNICHI MURATA  1  2%  8  16%  50 63.4K  17  5%  69  20%  350 762.7K
 K OKADA  5  10%  18  36%  50 234.5K  23  7%  76  22%  350 965.8K
 KATSUFUMI SUZUKI  0  0%  12  24%  50 56.5K  11  3%  62  18%  350 434.7K
 KATSUNORI ARAYAMA  9  18%  21  42%  50 571.5K  67  19%  157  45%  350 4687K
 KATSUO ISHII  3  6%  13  26%  50 113.7K  27  8%  93  27%  350 1100.7K
 KAZUMA YABUGUCHI  4  8%  9  18%  50 82.6K  22  6%  53  15%  350 692K
 KAZUNORI SAKAI  1  2%  7  14%  50 39.7K  17  5%  64  18%  350 532.3K
 KAZUNORI UNOKI  4  8%  14  28%  50 141.8K  34  10%  103  29%  350 1091.8K
 KEIJI NAKAMICHI  5  10%  12  24%  50 205.7K  45  13%  105  30%  350 2051.9K
 KENJI SANO  10  20%  22  44%  50 484.8K  32  9%  84  24%  350 1673.7K
 KIYOAKI SASAKI  2  4%  10  20%  50 76.8K  18  5%  71  20%  350 725.5K
 KIYOSHIGE ARAI  6  12%  20  40%  50 170.7K  56  16%  127  36%  350 1602.8K
 MAKI HIRAYAMA  5  10%  14  28%  50 147.9K  34  10%  90  26%  350 1033.6K
 MASAMI YOSHIDA  1  2%  7  14%  50 38.5K  5  1%  26  7%  350 258.1K
 MASAO AI  2  4%  4  8%  50 101K  13  4%  51  15%  350 598.7K
 MASARU TAMAI  0  0%  2  4%  50 22K  12  3%  48  14%  350 454.1K
 MASATO HAYASHI  7  14%  17  34%  50 252.4K  43  12%  118  34%  350 3507.8K
 MITSUO HARA  5  10%  12  24%  50 166.4K  15  4%  75  21%  350 797.3K
 MORIO KAWAMURA  1  2%  6  12%  50 36.5K  10  3%  62  18%  350 561.8K
 NOBORU SAKAMOTO  10  20%  21  42%  50 408.3K  60  17%  146  42%  350 2323.9K
 NOBORU TAMAI  10  20%  19  38%  50 318.1K  37  11%  109  31%  350 1427.9K
 NOBUFUMI KURIBAYASHI  4  8%  7  14%  50 77.4K  22  6%  88  25%  350 612.4K
 NOBUHIRO SHIBUYA  1  2%  4  8%  50 54.1K  9  3%  50  14%  350 585.8K
 SATOSHI KOKUBO  17  34%  23  46%  50 701.2K  76  22%  156  45%  350 5399.3K
 SATOSHI SAITO  5  10%  11  22%  50 151.9K  23  7%  91  26%  350 1052.7K
 SHINJI KOBAYASHI  1  2%  4  8%  50 48.2K  19  5%  77  22%  350 695.7K
 SHINOBU HASEGAWA  5  10%  16  32%  50 134.4K  21  6%  88  25%  350 775.5K
 SHINSUKE KUDO  7  14%  22  44%  50 269.2K  20  6%  90  26%  350 979.7K
 TAKAMITSU WATANABE  6  12%  18  36%  50 343.6K  57  16%  139  40%  350 2486.1K
 TAKANORI YAMANAKA  6  12%  16  32%  50 302.3K  35  10%  112  32%  350 1807.1K
 TAKASHI HARITA  5  10%  19  38%  50 296K  65  19%  145  41%  350 2904.3K
 TAKASHI MIZUNO  0  0%  10  20%  50 122.8K  15  4%  75  21%  350 2838.6K
 TAKASHI NOGUCHI  3  6%  13  26%  50 148.7K  23  7%  82  23%  350 961.2K
 TAKAYUKI HAYASHI  5  10%  16  32%  50 167.3K  38  11%  114  33%  350 1671.8K
 TAKERU HATANO  0  0%  8  16%  50 71.6K  12  3%  66  19%  350 622.6K
 TAKESHI MINOWA  2  4%  10  20%  50 90.5K  17  5%  60  17%  350 676.4K
 TAMOTSU YOKOYAMA  2  4%  8  16%  50 62.6K  16  5%  60  17%  350 547.1K
 TOMOYUKI FUJIHARA  3  6%  12  24%  50 102.6K  21  6%  80  23%  350 788.7K
 TOSHIO TOMITA  1  2%  4  8%  50 29.4K  6  2%  33  9%  350 333K
 TSUKASA KAIBAZAWA  3  6%  8  16%  50 62.1K  27  8%  95  27%  350 638.3K
 Y YANO  3  6%  10  20%  50 244.6K  32  9%  95  27%  350 2408.2K
 YASUHIDE YONEYA  6  12%  18  36%  50 285.8K  48  14%  142  41%  350 2753.5K
 YOSHIKAZU KANUMA  3  6%  8  16%  50 104.2K  27  8%  86  25%  350 950.8K
 Yukiharu Shimada  3  6%  10  20%  50 209.4K  20  6%  70  20%  350 967.7K
 YUTA EBINA  2  4%  6  12%  50 56.1K  27  8%  77  22%  350 1216.6K
 YUTAKA KAWASHIMA  1  2%  7  14%  50 93.6K  23  7%  62  18%  350 669.8K
 YUYA YAMAZAKI  2  4%  11  22%  50 98.1K  18  5%  82  23%  350 971K
No dual acceptances found for this meeting.
Race
Scratchings
Race
Tab
Horse
Date
Course
Class
Date
Rail Information
SOT
Races
Runners
 22 Feb 2021    

R1 - R12 GOOD

 12  137
 05 Feb 2021    

R1 - R12 GOOD

 12  136
 04 Feb 2021    

R2 - R12 GOOD

 12  135
 03 Feb 2021    

R1 - R4 SLOPPY

|

R5 - R12 GOOD

 12  136
 02 Feb 2021    

R1 - R12 SLOPPY

 12  137
 01 Feb 2021    

R1 - R12 SLOPPY

 12  137
 08 Jan 2021    

R1 - R12 FAST

 12  133
 07 Jan 2021    

R1 - R12 FAST

 12  141
 06 Jan 2021    

R1 - R12 FAST

 12  137
 25 Dec 2020    

R1 - R11 FAST

 11  121
 24 Dec 2020    

R1 - R11 FAST

 11  123
 23 Dec 2020    

R1 - R11 FAST

 11  127
Sire
L50
L350
W
W%
P
P%
S
$PM
W
W%
P
P%
S
$PM
 A SHIN G LINE (USA) 3 6% 9 18% 50 $72,912 4 5% 12 16% 50 $129,224
 A SHIN HIKARI (JPN) 3 6% 18 36% 50 $427,011 21 12% 60 35% 50 $1,319,668
 AGNES DIGITAL (USA) 1 2% 13 26% 50 $84,566 29 8% 95 27% 50 $1,534,927
 ALDEBARAN (USA) 5 10% 15 30% 50 $151,290 32 9% 85 24% 50 $1,289,809
 AMMIRARE (JPN) 7 14% 16 32% 50 $264,908 29 8% 103 29% 50 $889,123
 ASAKUSA KINGS (JPN) 3 6% 12 24% 50 $57,126 22 6% 87 25% 50 $867,294
 BARO'S HEART (JPN) 4 14% 10 34% 29 $161,477 4 14% 10 34% 29 $161,477
 BEHKABAD (FR) 4 8% 8 16% 50 $85,200 35 10% 84 24% 50 $801,922
 BELSHAZZAR (JPN) 2 4% 10 20% 50 $223,100 25 7% 85 24% 50 $1,199,856
 BLACK TIDE (JPN) 3 6% 9 18% 50 $405,812 22 6% 79 23% 50 $2,537,639
 BREAK RUN OUT (USA) 2 4% 8 16% 50 $285,277 36 10% 81 23% 50 $2,610,337
 CAPTAIN THULE (JPN) 3 6% 15 30% 50 $142,435 27 8% 99 28% 50 $765,809
 CASINO DRIVE (USA) 4 8% 14 28% 50 $283,901 29 8% 98 28% 50 $3,046,174
 CIVIL WAR (JPN) 4 8% 11 22% 50 $42,952 25 7% 78 22% 50 $406,165
 COPANO JINGU (JPN) 11 22% 25 50% 50 $203,803 14 22% 30 47% 50 $216,799
 COPANO RICHARD (JPN) 3 6% 12 24% 50 $128,708 27 8% 91 28% 50 $968,675
 CURREN BLACK HILL (JPN) 4 8% 13 26% 50 $435,963 36 10% 97 28% 50 $3,205,283
 DAIWA MAJOR (JPN) 2 4% 10 20% 50 $529,476 17 5% 81 23% 50 $3,428,937
 DANON CHANTILLY (JPN) 5 10% 15 30% 50 $202,824 25 7% 82 23% 50 $1,886,915
 DEEP IMPACT (JPN) 4 8% 12 24% 50 $511,450 44 13% 92 26% 50 $9,400,707
 DOUBLE STAR (JPN) 6 12% 14 29% 48 $207,118 6 12% 14 29% 48 $207,118
 EISHIN FLASH (JPN) 2 4% 12 24% 50 $159,287 20 6% 77 22% 50 $2,340,681
 EMPIRE MAKER (USA) 6 12% 10 20% 50 $340,840 39 11% 101 29% 50 $2,427,395
 ESPOIR CITY (JPN) 5 10% 13 26% 50 $224,737 40 11% 106 30% 50 $1,826,572
 FASLIYEV (USA) 5 10% 13 26% 50 $167,166 25 7% 75 21% 50 $828,393
 FIGARO (USA) 2 4% 9 18% 50 $280,656 27 8% 87 25% 50 $1,257,246
 FURIOSO (JPN) 4 8% 14 28% 50 $188,239 31 9% 88 25% 50 $1,140,743
 FUSAICHI SEVEN (JPN) 8 16% 13 26% 50 $262,053 32 12% 72 27% 50 $1,478,906
 GIANT WRECKER (USA) 1 2% 3 6% 50 $21,228 17 5% 69 20% 50 $314,798
 GINZA GREEN GRASS (JPN) 1 2% 8 16% 50 $24,322 3 3% 15 15% 50 $65,200
 GOLD ALLURE (JPN) 7 14% 13 26% 50 $366,200 42 12% 117 33% 50 $2,085,379
 GRANDEZZA (JPN) 5 10% 14 28% 50 $84,913 15 13% 37 32% 50 $437,803
 HEART'S CRY (JPN) 5 10% 14 28% 50 $629,574 26 7% 94 27% 50 $5,059,141
 HENNY HOUND (USA) 7 14% 20 40% 50 $263,785 7 13% 20 38% 50 $269,600
 HENNY HUGHES (USA) 4 8% 14 28% 50 $545,050 47 13% 104 30% 50 $3,933,348
 HOKKO TARUMAE (JPN) 6 12% 19 38% 50 $591,918 40 11% 113 32% 50 $3,140,157
 I'LL HAVE ANOTHER (USA) 1 2% 11 22% 50 $440,202 33 9% 103 29% 50 $2,384,801
 JO CAPPUCCINO (JPN) 6 12% 11 22% 50 $213,580 43 12% 111 32% 50 $2,585,348
 JOHANNESBURG (USA) 4 8% 12 24% 50 $215,483 37 11% 97 28% 50 $2,375,567
 JUNGLE POCKET (JPN) 3 6% 12 24% 50 $95,601 21 6% 78 22% 50 $995,506
 KANE HEKILI (JPN) 3 6% 11 22% 50 $98,863 32 9% 87 25% 50 $1,053,342
 KING HALO (JPN) 7 14% 14 28% 50 $314,726 29 8% 75 21% 50 $987,770
 KING KAMEHAMEHA (JPN) 1 2% 10 20% 50 $1,538,473 32 9% 87 25% 50 $5,569,613
 KING'S BEST (USA) 3 6% 11 22% 50 $105,512 23 7% 84 24% 50 $1,180,721
 KINSHASA NO KISEKI (AUS) 2 4% 15 30% 50 $495,827 34 10% 104 30% 50 $2,687,178
 KUROFUNE (USA) 4 8% 13 26% 50 $294,151 33 9% 94 27% 50 $2,012,848
 LAUREL GUERREIRO (JPN) 4 8% 15 30% 50 $318,328 32 9% 96 27% 50 $1,063,071
 LOHENGRIN (JPN) 4 8% 12 24% 50 $125,637 27 8% 87 25% 50 $1,378,441
 LOOSE LIMBED (JPN) 3 6% 8 16% 50 $63,104 18 5% 68 19% 50 $621,680
 LORD ULTIMA (USA) 5 10% 12 24% 50 $249,613 22 6% 93 27% 50 $1,609,627
 MAJESTIC WARRIOR (USA) 8 16% 13 26% 50 $885,789 38 11% 105 30% 50 $2,461,648
 MATSURIDA GOGH (JPN) 2 4% 6 12% 50 $94,876 24 7% 73 21% 50 $1,590,476
 MEINER LOVE (USA) 3 6% 10 20% 50 $35,858 23 7% 87 25% 50 $626,075
 MEISHO BOWLER (JPN) 4 8% 15 30% 50 $215,063 22 6% 90 26% 50 $947,163
 MONTEROSSO (GB) 5 10% 17 34% 50 $419,801 36 10% 99 28% 50 $1,259,071
 NAKAYAMA FESTA (JPN) 1 2% 8 16% 50 $39,785 29 8% 78 22% 50 $478,640
 NEO UNIVERSE (JPN) 4 8% 9 18% 50 $108,675 16 5% 71 20% 50 $1,429,513
 PAS DE TROIS (JPN) 2 4% 12 24% 50 $85,931 32 9% 99 28% 50 $1,208,165
 PYRO (USA) 1 2% 7 14% 50 $341,212 26 7% 83 24% 50 $2,330,402
 REACH THE CROWN (JPN) 2 4% 9 18% 50 $96,552 25 7% 84 24% 50 $1,380,210
 ROSE KINGDOM (JPN) 2 4% 13 26% 50 $313,505 29 8% 89 25% 50 $1,951,304
 RULERSHIP (JPN) 4 8% 12 24% 50 $948,287 35 10% 88 25% 50 $5,257,334
 SAMURAI HEART (JPN) 2 4% 7 14% 50 $29,644 15 4% 86 25% 50 $640,246
 SHONAN KAMPF (JPN) 4 8% 12 24% 50 $217,603 28 8% 88 25% 50 $1,134,071
 SILENT DEAL (JPN) 2 4% 7 14% 50 $26,007 26 7% 84 24% 50 $325,084
 SINISTER MINISTER (USA) 5 10% 15 30% 50 $625,926 45 13% 126 36% 50 $2,711,075
 SMART FALCON (JPN) 7 14% 21 42% 50 $536,389 35 10% 109 31% 50 $2,855,992
 SOUTH VIGOROUS (USA) 8 16% 14 28% 50 $500,226 48 14% 103 29% 50 $2,721,180
 SQUIRTLE SQUIRT (USA) 2 4% 14 28% 50 $58,658 24 7% 96 27% 50 $1,120,293
 STERLING ROSE (JPN) 6 12% 16 32% 50 $117,053 43 12% 107 31% 50 $577,805
 SUZUKA CAUSEWAY (JPN) 6 12% 14 28% 50 $529,257 48 14% 121 35% 50 $2,964,340
 SWEPT OVERBOARD (USA) 6 12% 10 20% 50 $248,364 35 10% 84 24% 50 $2,441,284
 SWIFT CURRENT (JPN) 0 0% 9 18% 50 $36,117 13 4% 64 18% 50 $314,780
 SYMBOLI KRIS S (USA) 3 6% 9 18% 50 $131,587 38 11% 89 25% 50 $1,539,270
 TANINO GIMLET (JPN) 1 2% 9 18% 50 $487,896 11 3% 58 17% 50 $962,471
 TIME PARADOX (JPN) 1 2% 15 30% 50 $110,312 13 4% 82 23% 50 $613,123
 TO THE WORLD (JPN) 4 8% 13 26% 50 $199,862 28 8% 88 25% 50 $1,214,991
 TOSEN BRIGHT (JPN) 0 0% 14 28% 50 $219,617 33 9% 113 32% 50 $1,904,728
 TOSEN HOMAREBOSHI (JPN) 5 10% 17 34% 50 $138,773 27 8% 107 31% 50 $728,813
 TOSEN JORDAN (JPN) 4 8% 15 30% 50 $103,728 19 5% 84 24% 50 $565,560
 TRANSCEND (JPN) 6 12% 21 42% 50 $783,294 37 11% 116 33% 50 $2,814,260
 UNRIVALED (JPN) 4 8% 14 28% 50 $241,944 23 7% 75 21% 50 $542,923
 VERMILION (JPN) 3 6% 18 36% 50 $499,113 18 5% 82 23% 50 $1,663,585
 VINCENNES (JPN) 4 8% 9 18% 50 $160,023 45 13% 111 32% 50 $1,919,564
 WONDER ACUTE (JPN) 0 0% 14 28% 50 $144,084 6 3% 48 28% 50 $669,159
 WORKFORCE (GB) 5 10% 14 28% 50 $501,145 20 6% 75 21% 50 $1,612,783
 WORLD ACE (JPN) 2 4% 14 28% 50 $395,039 26 7% 101 29% 50 $1,588,488
 ZENNO ROB ROY (JPN) 7 14% 19 38% 50 $468,176 30 9% 100 29% 50 $2,291,137
Race
Horse
Price Money
  Race 1   ARCHON CITY  $130,000
    SEQUOIA  $119,500
    RAINBOW MAPLE  $117,000
    KIDS SHITAIHYA  $110,143
    HEISEI ROAD  $107,929
  Race 2   CASUALIDAD  $380,000
    KITANO SUBLIME  $325,000
    SEIEI SCOPE  $292,000
    SUPER AZULADA  $250,000
    SOLDIER  $230,714
  Race 3   SUN CARMEL  $316,667
    JUN TOP GOAL  $269,545
    HIGH POWER GOD  $200,700
    ULTIME HOMA  $178,667
    THURSTON NIKE  $175,111
  Race 4   UPPER PART BIO  $666,667
    G AND GO  $371,200
    K T GAZAMI  $238,867
    GOSPEL  $188,273
    NAZIONALE  $175,636
  Race 5   WIN BESANT  $354,444
    WIN CRANBERRY  $208,615
    DALIAN KAIXIN  $197,273
    NAGARA CHERRY  $125,368
    MIEL MIELE  $117,857
  Race 6   AMERICA'S HEART  $460,000
    SMOOTH JAZZ  $344,143
    OKEN AMAZONESS  $178,077
    HAPPY SKY  $177,273
    SANO CHINA  $155,769
  Race 7   NOBU ROSE  $675,000
    ANKLET HEART  $189,300
    STEALTH BLUE  $165,941
    SIGLAP LING LING  $137,400
    HOKUSETSU  $129,286
  Race 8   PECHE JADE  $352,273
    DAN STONE LAZO  $240,308
    KYOEI MESSIAH  $236,667
    BLACK MARTINI  $200,000
    SIENA HOPE  $183,571
  Race 9   SUN WACO  $363,333
    HASENO GIRL  $301,818
    VACLAV  $301,538
    ALL IN  $221,667
    WONDER KRADOD  $218,750
  Race 10   LEG GODT  $1,443,750
    BONAVIGO  $1,315,714
    ASTROLOGUE  $998,889
    BEYOND BORDERS  $871,667
    JO PYRO RIGHT  $785,000
  Race 11   CERASUS VIA  $9,425,000
    SABLE D'OR  $1,806,667
    PRESTO REGINA  $1,728,000
    AI CAPPUCCINO  $1,425,714
    SEKAINO HOSHI  $1,246,429
  Race 12   DATENO LIGHTNING  $676,500
    BREAK FREE  $584,750
    MAD EYE  $583,182
    NANYO SHINGETSU  $502,857
    COPANO CARRIE  $479,444
Jockey
LSeq
W
W%
P
P%
S
JPY ¥
W
W%
P
P%
S
JPY ¥
AOI SHINOYA  17 2 4% 12 24% 50 119.9K 19 5% 85 24% 350  1002.5K
DAI OKADA  8 4 8% 7 14% 50 138.6K 14 4% 47 13% 350  577.3K
EIKI NISHIMURA  29 1 2% 6 12% 50 173.3K 18 5% 74 21% 350  739.3K
GENKI FUJIMOTO  8 2 4% 3 6% 50 51.6K 17 5% 66 19% 350  872.3K
H YOSHIHARA  2 6 12% 22 44% 50 601.6K 48 14% 148 42% 350  2226.2K
HIROTO ITO  1 3 6% 11 22% 50 161.1K 21 6% 93 27% 350  1408K
KAZUHIRO KATO  5 5 10% 10 20% 50 91.9K 19 5% 70 20% 350  949.9K
KEITA NISHI  22 1 2% 3 6% 50 59.5K 13 4% 48 14% 350  904.1K
KENICHI SHIGETA  1 6 12% 15 30% 50 163.8K 42 12% 99 28% 350  2201.6K
KENJI OKAMURA  4 2 4% 11 22% 50 107.7K 17 5% 76 22% 350  827.9K
KOSEI AKIMOTO  21 3 6% 10 20% 50 79.9K 18 5% 62 18% 350  668.9K
KOSUKE SAKURAI  11 2 4% 9 18% 50 92.1K 21 6% 66 19% 350  898.6K
KOTA MOTOHASHI  5 4 8% 14 28% 50 300.6K 34 10% 82 23% 350  2074.2K
MASASHIGE HONDA  11 9 18% 25 50% 50 424.5K 49 14% 148 42% 350  2828.3K
NAOKI MACHIDA  8 5 10% 10 20% 50 194.4K 24 7% 78 22% 350  1188.9K
NAOYA HASHIMOTO  3 5 10% 11 22% 50 104.3K 27 8% 76 22% 350  964.2K
NOBUHIKO SANRINDO  29 4 8% 10 20% 50 129.4K 25 7% 70 20% 350  955.4K
NORIFUMI MIKAMOTO  11 5 10% 15 30% 50 294.4K 67 19% 164 47% 350  4533.1K
RYO FUJITA  12 4 8% 8 16% 50 195.6K 30 9% 93 27% 350  1775.1K
RYUJI TATSUSHIRO  60 0 0% 11 22% 50 87.3K 19 5% 89 25% 350  1220.4K
SEIJI SAKAI  30 7 14% 11 22% 50 273.3K 53 15% 121 35% 350  4083.1K
SEIJI YAMAZAKI  6 7 14% 23 46% 50 489.8K 50 14% 136 39% 350  2006.1K
SHO YOSHII  3 4 8% 9 18% 50 129.9K 25 7% 78 22% 350  1143.1K
SHOTARO KAWASHIMA  5 4 8% 11 22% 50 125.4K 23 7% 78 22% 350  1019.4K
SHOYA HOZONO  22 2 4% 12 24% 50 113.6K 29 8% 78 22% 350  1092.9K
SINOBU SAKAI  25 3 6% 7 14% 50 139.1K 14 4% 70 20% 350  852.9K
TADANARI KONNO  19 4 8% 12 24% 50 149.1K 23 7% 77 22% 350  1178.4K
TAITO MORI  6 14 28% 31 62% 50 489.7K 86 25% 200 57% 350  3315.8K
TAKEHIRO KASANO  9 4 8% 11 22% 50 147.3K 28 8% 92 26% 350  1097.4K
TATSUYA YAMAGUCHI  5 6 12% 16 32% 50 223.1K 37 11% 99 28% 350  2212.5K
TETSUYA TAKAHASHI  41 1 2% 8 16% 50 42.2K 15 4% 66 19% 350  521.7K
TOSHIO UCHIDA  9 2 4% 6 12% 50 61.9K 20 6% 73 21% 350  902.3K
TOSHIYUKI TAKAHASHI  32 2 4% 7 14% 50 51.6K 7 2% 36 10% 350  354.8K
TSUBASA SASAGAWA  0 9 18% 20 40% 50 337.2K 54 15% 147 42% 350  2674.4K
TSUTOMU TANAKA  35 0 0% 4 8% 50 39.8K 17 5% 54 15% 350  781.4K
WADA JOJI  1 3 6% 18 36% 50 177.8K 34 10% 90 26% 350  1404.9K
WATARU FUJIE  9 2 4% 12 24% 50 97.2K 13 4% 63 18% 350  620.9K
YOSHIMI HANZAWA  24 2 4% 6 12% 50 51.6K 8 2% 42 12% 350  395.6K
YOSHIMI NAKASHIMA  21 3 6% 7 14% 50 83.9K 11 3% 46 13% 350  449.2K
YUJIRO TANABATA  15 1 2% 6 12% 50 44.1K 5 4% 14 11% 122  128.7K
YUKI ERIGUCHI  24 2 4% 10 20% 50 102.4K 18 5% 71 20% 350  850.4K
YUTO TERASHIMA  71 0 0% 6 12% 50 35.8K 4 1% 41 12% 350  296.9K
YUUTO KOKUBUN  65 0 0% 4 8% 50 17.9K 2 1% 16 5% 350  157.2K
Race
Horse
Org Jockey
Current Jockey
Race
Tab
Horse
Gear Changes
Race
Tab
Horse
Last Start Stewards Reports
Race
  Race 1

$3.80 Heisei Road ,

$5.00 Fade Hard ,

$5.50 Kids Shitaihya ,

$6.50 Sequoia ,

$7.00 Omega Supreme ,

$17.00 Rainbow Maple ,

$17.00 Shinrai Tomi ,

$17.00 Seiun Mireia ,

$21.00 Archon City ,

$31.00 Siena Laurel ,

$101.00 Dragon Venus ,

  Race 2

$3.40 Seiei Scope ,

$4.20 Forgiveness ,

$7.00 Esme Luna ,

$7.50 Kitano Sublime ,

$10.00 Hakushin Akaibara ,

$11.00 Soldier ,

$17.00 Daiei Bilberry ,

$17.00 Castle Belle ,

$26.00 Casualidad ,

$51.00 Rainbow Babel ,

$51.00 Yuyu Starry ,

$101.00 Super Azulada ,

  Race 3

$3.40 Sun Carmel ,

$3.80 Jun Top Goal ,

$6.00 Thurston Nike ,

$9.00 Seiun Grappa ,

$11.00 Alpha Rouge ,

$13.00 Tosen Cruise ,

$17.00 High Power God ,

$21.00 Ultime Homa ,

$26.00 Time Travel ,

$51.00 Takara Beat ,

$61.00 Merrill Fountain ,

$101.00 Gempachi Kirara ,

  Race 4

$3.00 Upper Part Bio ,

$5.00 Diamond Swan ,

$6.00 G And Go ,

$6.50 Gospel ,

$7.50 K T Gazami ,

$17.00 Nazionale ,

$26.00 Wonder Hochst ,

$26.00 R Real ,

$26.00 Time's Now ,

$51.00 Diversione ,

$101.00 Pino Zen ,

$101.00 Diminish ,

  Race 5

$2.40 Win Cranberry ,

$3.00 Win Besant ,

$4.60 Yutakasan ,

$13.00 Jo Stella ,

$21.00 Dalian Kaixin ,

$31.00 Hige Crazy ,

$31.00 Miel Miele ,

$51.00 Nagara Cherry ,

$61.00 Blue Tears ,

$101.00 Castle Ciel ,

  Race 6

$2.20 America's Heart ,

$4.60 Oken Amazoness ,

$8.00 Condor Power ,

$9.00 Ryuno Fantasy ,

$10.00 Smooth Jazz ,

$15.00 Kii Explode ,

$21.00 Royal Yacht ,

$31.00 Love Gra ,

$41.00 Dainana Fairy ,

$101.00 Sano China ,

$101.00 Happy Sky ,

$101.00 Benino Angel ,

  Race 7

$3.80 Siglap Ling Ling ,

$4.40 Yamasan Masaru ,

$4.80 Nobu Rose ,

$7.00 Anklet Heart ,

$9.00 Ho O First ,

$10.00 Neige Fraise ,

$21.00 Stealth Blue ,

$21.00 Silver Eagle ,

$41.00 James ,

$41.00 You May Dream ,

$101.00 Hokusetsu ,

  Race 8

$4.20 Kanesho Ikemen ,

$4.60 Dan Stone Lazo ,

$5.00 I Monster ,

$6.00 Kyoei Messiah ,

$8.00 Black Martini ,

$9.00 Ekku ,

$21.00 Peche Jade ,

$21.00 Siena Hope ,

$51.00 A Shin Token ,

$51.00 Sky Luke ,

$101.00 Papadopoulos ,

  Race 9

$2.90 Vaclav ,

$3.60 Sun Waco ,

$7.00 Wonder Kradod ,

$8.00 All In ,

$11.00 Koyu Kanokano ,

$15.00 Chibatarian ,

$17.00 Brave Blossom ,

$21.00 Haseno Girl ,

$41.00 Sudden Gale ,

$101.00 Concarneau ,

$101.00 Rosso Amore ,

$101.00 Yuyu Gluck ,

  Race 10

$3.40 Bonavigo ,

$4.80 Leg Godt ,

$5.50 Supreme Zone ,

$8.50 Jo Pyro Right ,

$11.00 Astrologue ,

$13.00 Go Forward ,

$17.00 Stilosa ,

$21.00 Popular Song ,

$21.00 Beyond Borders ,

$26.00 Neko Murray ,

$31.00 Touch Life ,

$101.00 Heavenly Kiss ,

  Race 11

$3.40 Cerasus Via ,

$6.00 Uwasano Shibuko ,

$7.00 T's A Ready ,

$8.00 Glory Oso ,

$8.00 Presto Regina ,

$13.00 Sable D'or ,

$15.00 Ai Cappuccino ,

$17.00 Un Grain ,

$17.00 Holy Night Kiss ,

$17.00 Lady Brown ,

$31.00 Sekaino Hoshi ,

$101.00 Suserihime ,

  Race 12

$3.40 Nanyo Shingetsu ,

$4.20 Dateno Lightning ,

$6.00 Mad Eye ,

$7.00 Copano Carrie ,

$8.00 Presto Luce ,

$9.00 Don Gae Bolg ,

$17.00 Copano Mendes ,

$51.00 Break Free ,

$61.00 Tower Of Queen ,

$61.00 Legend Scepter ,

$101.00 Onikirimaru ,

$101.00 Reiwa Digital ,