Type atleast three letters to find.

RYOTA SAMESHIMA

  • Japan

First Runner 05 Mar 2005
Daitaku Dolce (Jpn)  
Chukyo (Jpn)  |  Maiden Race
First Win 04 Jun 2005
Keiun Bakushin (Jpn)
Chukyo (Jpn)  |  Allowance Race
Best Horse :
TOHO ALAN (Timeform Rating 118)
DANCE IN THE DARK (JPN)  HIDDEN DANCE (USA)  [By NUREYEV (USA)]
First Group Win (G2):
ASIAN WINDS (12 Apr 2008)
FUJI KISEKI (JPN)  SAKURASAKU (JPN)  [By DANEHILL (USA)]

RYOTA SAMESHIMA's Career

Wins
0
(
0
%)
0
0
0
0
G1
G2
G3
LR
Places
0
(
0
%)
0
0
0
0
G1
G2
G3
LR
Starts
0
0
0
0
0
G1
G2
G3
LR

Latest Rides

FP Date Course Runner Div Type Distance PM AUD $ Trainer Time
9 of 16 18 Oct 2020 KYOD CRESCO BRAVE $33 3U ALLOW 1800m $467,180 YUZO IIDA 1:49.00
10 of 11 06 Sep 2020 JAKK MEISHO TSUBAKI $33.5 3U ALLOW 1200m $371,820 T NISHIHASHI 1:09.20
10 of 12 06 Sep 2020 KOKD MINNANO SHACHO $89.7 3U COND 1000m $184,244 T HATTORI 0:58.20
1 of 14 06 Sep 2020 JAKK TAMAMO TEA TIME $2.5 3U ALLOW 1200m $184,244 K MINAI 1:09.30
12 of 13 06 Sep 2020 JAKK LE VENT GEILA $27.6 3 MDN 2000m $124,198 K MATSUDA 2:02.50
11 of 16 06 Sep 2020 KOKD MAKOTO KANZEMIZU $33.1 3F MDN 1700m $124,198 K MATSUDA 1:46.20
2 of 17 06 Sep 2020 JAKK T O BRAVE $3.7 2 MDN 1200m $124,198 H SHIMIZU 1:08.80
7 of 13 05 Sep 2020 KOKD T M SANDORIA $10.5 3 MDN 1000m $124,200 YUZO IIDA 0:58.90
3 of 15 05 Sep 2020 KOKD ENERGY ROSSO $4.1 2 MDN 1700m $124,200 DAISUKE TAKAYANAGI 1:47.70
9 of 16 30 Aug 2020 KOKD TOUGH CHOICE $36.1 3U HCP 1700m $379,361 KOICHI TSUNODA 1:43.80

Trainer Statistics

Trainer Name Wins Win (%) Places Place (%) Rides PM AUD $ G1(w) G2(w) G3(w) LR(w) ROI
K MATSUDA 34 7.4% 64 21.3% 460 $6,193,498 0 0 0 0 $0.62
I SAMESHIMA 23 10.9% 32 26.1% 211 $3,053,168 0 0 0 0 $2.11
Y TOMOMICHI 17 10.8% 20 23.6% 157 $2,775,361 0 0 0 0 $0.84
H FUJIWARA 13 7.9% 25 23.2% 164 $4,263,635 0 2 0 0 $0.49
T MIYA 13 8.4% 24 23.9% 155 $2,382,425 0 0 0 0 $0.97
R OKUBO 9 7.9% 22 27.2% 114 $1,314,063 0 0 0 0 $0.50
H NAKAMURA 8 4.1% 24 16.3% 196 $2,171,325 0 0 0 0 $0.53
KOICHI TSUNODA 8 5.6% 17 17.4% 144 $1,583,086 0 0 0 0 $1.69
K NAKATAKE 8 7.0% 11 16.7% 114 $997,644 0 0 0 0 $0.58
YUZO IIDA 7 4.1% 19 15.2% 171 $1,324,606 0 0 0 0 $0.50
MITSUNORI MAKIURA 7 5.4% 6 10.1% 129 $1,327,815 0 0 0 0 $1.27
MASAO SATO 7 5.5% 15 17.2% 128 $1,128,872 0 0 0 0 $0.43
M KON 7 6.7% 16 22.1% 104 $1,081,029 0 0 0 0 $0.82
O HIRATA 7 9.6% 15 30.1% 73 $1,314,196 0 0 0 0 $0.62
KATSUHIKO SUMII 6 6.0% 18 24.0% 100 $1,585,681 0 0 0 0 $0.31

Seasons Summary Statistics

Season Wins Win (%) Places Place (%) Rides PM AUD $ G1(w) G2(w) G3(w) LR(w) ROI
2020/21 4 9.8% 5 22.0% 41 $481,053 0 0 0 0 $1.18
2019/20 7 3.3% 15 10.3% 213 $1,499,713 0 0 0 0 $0.47
2018/19 6 2.6% 23 12.7% 229 $1,757,331 0 0 0 0 $0.16
2017/18 11 4.2% 12 8.7% 265 $2,453,086 0 0 0 0 $0.79
2016/17 12 4.5% 35 17.7% 266 $2,544,219 0 0 0 0 $0.73
2015/16 7 2.8% 18 10.2% 246 $1,306,484 0 0 0 0 $1.17
2014/15 7 2.6% 17 9.0% 266 $1,176,931 0 0 0 0 $0.49
2013/14 9 2.6% 29 11.0% 346 $1,573,400 0 0 0 0 $0.25
2012/13 19 4.4% 34 12.4% 427 $3,089,538 0 0 0 0 $0.95
2011/12 11 3.7% 33 14.9% 295 $2,650,727 0 0 0 0 $1.00
Overall 299 5.2% 652 11.2% 5805 $59,187,759 0 2 3 0 $0.70