Type atleast three letters to find.

KAZUMASA KANEDA

  • Japan

First Runner 10 Aug 2002
Shako Love (Jpn)  
Niigata (Jpn)  |  Dahlia Sho
First Win 22 May 2018
Inside Out (Jpn)
Kanazawa (Jpn)  |  Race 3: Three Year Old

KAZUMASA KANEDA's Career

Wins
0
(
0
%)
0
0
0
0
G1
G2
G3
LR
Places
0
(
0
%)
0
0
0
0
G1
G2
G3
LR
Starts
0
0
0
0
0
G1
G2
G3
LR

Latest Runners

FP Date Course Runner Div Type Distance PM AUD $ Jockey Time
16 of 16 16 Dec 2017 JACY SHIOJI STAR $265.6 2F ALLOW 1400m $230,070 H YOSHIHARA 1:22.80
11 of 12 26 Nov 2017 JAKY ROMP FACE $511.1 2F ALLOW 1600m $228,330 H YOSHIHARA 1:36.30
13 of 13 20 Mar 2017 NAKA VENUS ARROW $481.0 3F OPEN G3 1800m $780,660 H YOSHIHARA 1:48.70
12 of 15 27 Aug 2011 NIID M ZAK HEARTS $143.6 3U ALLOW 1800m $174,780 H YOSHIHARA 1:53.0
10 of 14 19 Dec 2010 HAND SHINKAN TAKA FUJI $377.6 2 ALLOW 1200m $162,210 KAZUYOSHI KATO 1:12.4
10 of 12 17 May 2008 JAKY MY ANGELICA $288.4 3 ALLOW 2000m $135,680 SATOSHI YONEKURA 2:00.4
16 of 16 04 May 2008 JANI KANESU LEGEND $134.7 3 ALLOW 1000m $197,750 SATOSHI YONEKURA 0:55.0
8 of 18 04 Sep 2005 JANI KIZAKINO SEATTLE $35.6 3U ALLOW 2200m $242,550 TAKESHI WATANABE 2:15.7
14 of 14 10 Jul 2005 FUKU SILVER WORLD $178.9 3UF ALLOW 1800m $242,640 HATSUHIRO KOWATA 1:49.1
16 of 16 18 Apr 2004 FUKU AMPHI IMON $69.9 3 ALLOW 1200m $244,140 YOSHIHIKO MARUYAMA 1:09.6

Jockey Statistics

Jockey Name Wins Win (%) Places Place (%) Runners PM AUD $ G1(w) G2(w) G3(w) LR(w) ROI
HIROHISA TACHI 319 21.9% 381 48.1% 1455 $1,757,607 0 0 0 0 $1.18
SHINJI HATANAKA 120 22.6% 144 49.6% 532 $855,639 0 0 0 0 $1.43
H YOSHIHARA 119 24.6% 151 55.9% 483 $894,101 0 0 0 0 $1.14
KOUJI FUJITA 77 22.2% 128 59.1% 347 $555,559 0 0 0 0 $1.05
TATSUYA NAKAJIMA 50 17.3% 91 48.8% 289 $600,189 0 0 0 0 $0.73
KUNIHISA HIRASE 39 22.9% 33 42.4% 170 $486,297 0 0 0 0 $1.40
SATOSHI YONEKURA 38 21.0% 54 50.8% 181 $330,948 0 0 0 0 $1.35
MASAYA MATSUDO 35 11.6% 72 35.3% 303 $213,887 0 0 0 0 $1.14
MASAYOSHI AOYAGI 31 17.3% 63 52.5% 179 $217,196 0 0 0 0 $1.26
ATSUSHI IKEDA 29 23.2% 36 52.0% 125 $154,656 0 0 0 0 $1.38
TAIGA KURIHARA 25 15.4% 52 47.5% 162 $186,097 0 0 0 0 $1.37
KOHEI KATSURAYAMA 13 11.0% 33 39.0% 118 $81,857 0 0 0 0 $2.95
MAKOTO OKABE 7 35.0% 8 75.0% 20 $23,718 0 0 0 0 $0.92
KATSUTO MARUNO 7 36.8% 3 52.6% 19 $22,927 0 0 0 0 $3.38
HIROTAKA TSUKAMOTO 5 15.6% 6 34.4% 32 $24,071 0 0 0 0 $0.64

Seasons Summary Statistics

Season Wins Win (%) Places Place (%) Runners PM AUD $ G1(w) G2(w) G3(w) LR(w) ROI
2019/20 122 19.9% 199 52.3% 614 $1,129,557 0 0 0 0 $0.80
2018/19 168 17.4% 273 45.6% 968 $1,421,569 0 0 0 0 $0.87
2017/18 170 18.3% 249 45.1% 930 $1,189,934 0 0 0 0 $1.20
2016/17 210 23.0% 281 53.7% 915 $1,366,136 0 0 0 0 $1.37
2015/16 191 22.0% 223 47.6% 869 $1,177,377 0 0 0 0 $1.63
2014/15 82 20.7% 110 48.4% 397 $341,212 0 0 0 0 $1.51
2011/12 0 0.0% 0 0.0% 1 - 0 0 0 0 -
2010/11 0 0.0% 0 0.0% 1 - 0 0 0 0 -
2007/08 0 0.0% 0 0.0% 2 - 0 0 0 0 -
2005/06 0 0.0% 0 0.0% 1 - 0 0 0 0 -
Overall 943 20.0% 1335 28.4% 4706 $6,625,785 0 0 0 0 $1.20