Type atleast three letters to find.

KEIICHI TOKUMOTO

  • Japan

First Runner 24 Feb 2008
Ultra Energy (Jpn)  
Kyoto Dirt (Jpn)  |  Allowance Race
First Win 14 Sep 2018
Brave Scene (Jpn)
Sonoda (Jpn)  |  Race 2: Three Year Old & Up

KEIICHI TOKUMOTO's Career

Wins
0
(
0
%)
0
0
0
0
G1
G2
G3
LR
Places
0
(
0
%)
0
0
0
0
G1
G2
G3
LR
Starts
0
0
0
0
0
G1
G2
G3
LR

Latest Runners

FP Date Course Runner Div Type Distance PM AUD $ Jockey Time
16 of 16 24 Feb 2008 KYOD ULTRA ENERGY $73.8 3 ALLOW 1400m $137,410 YOSHITSUGU OKADA 1:26.5

Jockey Statistics

Jockey Name Wins Win (%) Places Place (%) Runners PM AUD $ G1(w) G2(w) G3(w) LR(w) ROI
KOICHI MIYASHITA 16 10.9% 40 38.1% 147 $104,247 0 0 0 0 $1.07
OSAMU SHIMOHARA 13 12.3% 23 34.0% 106 $61,502 0 0 0 0 $0.94
TAKANORI NAGAI 12 6.2% 30 21.6% 194 $97,630 0 0 0 0 $1.10
HISASHI ITANO 11 8.4% 28 29.8% 131 $83,221 0 0 0 0 $1.77
S KAWAHARA 8 13.8% 14 37.9% 58 $68,824 0 0 0 0 $1.93
WATARU HIROSE 6 11.1% 13 35.2% 54 $35,832 0 0 0 0 $2.16
MANABU TANAKA 4 10.3% 8 30.8% 39 $32,563 0 0 0 0 $0.43
MASAYOSHI YAMASAKI 3 3.6% 10 15.7% 83 $25,230 0 0 0 0 $0.62
KAZUMA OKAKI 3 5.8% 3 11.5% 52 $16,383 0 0 0 0 $1.37
TATSUYA TAKEMURA 2 3.2% 7 14.5% 62 $12,476 0 0 0 0 $0.29
YOSHIKI KAMOMIYA 2 6.7% 3 16.7% 30 $13,404 0 0 0 0 $0.32
KOICHI TAKAHATA 1 1.1% 9 11.0% 91 $27,624 0 0 0 0 $1.82
SHUHEI KOTANI 1 1.4% 13 19.2% 73 $21,280 0 0 0 0 $0.11
HIBIKI ISHIDO 1 2.4% 5 14.3% 42 $11,401 0 0 0 0 $0.06
TAKASHI NAKATA 1 3.7% 5 22.2% 27 $9,574 0 0 0 0 $0.41

Seasons Summary Statistics

Season Wins Win (%) Places Place (%) Runners PM AUD $ G1(w) G2(w) G3(w) LR(w) ROI
2019/20 15 7.6% 29 22.3% 197 $140,743 0 0 0 0 $1.32
2018/19 17 5.5% 58 24.2% 310 $152,825 0 0 0 0 $0.81
2017/18 22 6.7% 72 28.7% 328 $170,243 0 0 0 0 $1.06
2016/17 20 6.6% 57 25.4% 303 $127,303 0 0 0 0 $1.10
2015/16 13 9.2% 20 23.2% 142 $71,456 0 0 0 0 $0.94
2007/08 0 0.0% 0 0.0% 1 - 0 0 0 0 -
Overall 87 6.8% 236 18.4% 1281 $662,570 0 0 0 0 $1.00