Type atleast three letters to find.

MASAHARU FUJITA

  • Japan

First Runner 06 Apr 2003
Flame (Jpn)  
Hanshin Dirt (Jpn)  |  Allowance Race
First Win 03 May 2008
Ryu Ken (Jpn)
Kyoto Dirt (Jpn)  |  Allowance Race

MASAHARU FUJITA's Career

Wins
0
(
0
%)
0
0
0
0
G1
G2
G3
LR
Places
0
(
0
%)
0
0
0
0
G1
G2
G3
LR
Starts
0
0
0
0
0
G1
G2
G3
LR

Latest Runners

FP Date Course Runner Div Type Distance PM AUD $ Jockey Time
9 of 10 21 Feb 2020 KSMS WEB MASTER $137.5 3U B5 1600m $5,172 KENJI OTSUKA 1:42.90
4 of 7 21 Feb 2020 KSMS MATTEMASHITA $38.8 3U C5 1400m $4,776 SHIN HIGASHIKAWA 1:29.80
7 of 7 21 Feb 2020 KSMS ROSA LUNA $178.5 3U C5 1400m $4,776 KAZUNARI SHIMAZAKI 1:29.80
3 of 8 21 Feb 2020 KSMS SUN KINGMAN $3.1 3 COND 1400m $5,774 SHIN HIGASHIKAWA 1:32.30
7 of 8 21 Feb 2020 KSMS BICIULIS $104.9 3 COND 1400m $5,774 KENJI OTSUKA 1:31.30
9 of 9 21 Feb 2020 KSMS TOKINO MADONNA $59.1 3 COND 1400m $5,774 MASANORI HIGASHIKAWA 1:32.00
7 of 9 20 Feb 2020 KSMS PRETTY LOCO GIRL $137.9 3U C7 1600m $4,776 HIROSHI OHARA 1:44.30
8 of 9 20 Feb 2020 KSMS BRAND CHARM $58.4 3U C7 1600m $4,776 REIKA SEKIMOTO 1:44.30
9 of 9 20 Feb 2020 KSMS NAKAZARU O $180.3 3U C7 1600m $4,776 KENJI OTSUKA 1:44.30
5 of 8 19 Feb 2020 KSMS MOMO HIGH $41.8 3U C1 1600m $4,776 HIROSHI OHARA 1:45.50

Jockey Statistics

Jockey Name Wins Win (%) Places Place (%) Runners PM AUD $ G1(w) G2(w) G3(w) LR(w) ROI
KENJI OTSUKA 37 2.7% 204 17.5% 1375 $189,009 0 0 0 0 $0.27
TOSHIKI IKEDA 36 5.0% 156 26.7% 718 $117,332 0 0 0 0 $0.35
MIKIO FUJIWARA 5 6.3% 11 20.0% 80 $17,606 0 0 0 0 $2.07
HIROSHI OHARA 4 1.2% 15 5.8% 330 $26,549 0 0 0 0 $0.11
TOMOHIKO YOSHII 3 3.7% 12 18.5% 81 $11,477 0 0 0 0 $0.25
MASAYUKI YAMASHITA 2 1.0% 21 11.0% 209 $19,613 0 0 0 0 $0.14
YUSUKE TUTUI 2 5.6% 8 27.8% 36 $7,842 0 0 0 0 $0.59
TOMONORI SATO 2 11.1% 6 44.4% 18 $6,001 0 0 0 0 $0.23
GENKI FUJITA 1 0.2% 14 3.6% 415 $5,926 0 0 0 0 -
TAKAYUKI MARISHITA 1 0.2% 17 4.4% 412 $14,268 0 0 0 0 $0.03
KAZUNARI SHIMAZAKI 1 0.3% 23 7.4% 326 $23,826 0 0 0 0 $0.02
SYOHEI TAKAHASHI 1 1.4% 4 6.9% 72 $5,887 0 0 0 0 $0.28
KAKERU MIZUNO 1 1.5% 6 10.6% 66 $9,047 0 0 0 0 $0.09
TATSUYA WATANABE 1 1.8% 4 8.9% 56 $6,965 0 0 0 0 $1.55
MASANORI HIGASHIKAWA 1 2.1% 9 20.8% 48 $8,647 0 0 0 0 $0.08

Seasons Summary Statistics

Season Wins Win (%) Places Place (%) Runners PM AUD $ G1(w) G2(w) G3(w) LR(w) ROI
2019/20 10 1.7% 53 10.4% 605 $76,379 0 0 0 0 $0.14
2018/19 10 1.0% 83 9.8% 953 $88,919 0 0 0 0 $0.17
2017/18 17 2.0% 80 11.3% 855 $90,371 0 0 0 0 $0.46
2016/17 7 1.1% 89 15.7% 613 $63,551 0 0 0 0 $0.08
2015/16 27 3.3% 132 19.3% 823 $105,661 0 0 0 0 $0.28
2014/15 30 4.6% 99 20.0% 646 $68,649 0 0 0 0 $0.25
2010/11 0 0.0% 0 0.0% 4 - 0 0 0 0 -
2009/10 0 0.0% 0 0.0% 6 - 0 0 0 0 -
2008/09 0 0.0% 0 0.0% 6 - 0 0 0 0 -
2007/08 1 7.7% 2 23.1% 13 $128,428 0 0 0 0 $1.21
Overall 102 2.2% 541 11.9% 4561 $785,681 0 0 0 0 $0.20